AKTUELLES

arr3Konferenz für Deutschlehrende und Generalversammlung des SUNG-Verbandes 10. 9. 2020Konferenz für Deutschlehrende und Generalversammlung des SUNG-Verbandes 10. 9. 2020...

KONTAKT

SUNG
Katedra germanistiky FF UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slowakei
info(a)sung.sk
IBAN: SK90 0200 0000 0001 2703 0012
BIC/SWIFT: SUBASKBX

» Kontakt

Kontakt:

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

E-Mail: nadezda.zemanikova@umb.sk

 

Herausgeber:

SUNG – Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei
SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska

 

Anschrift:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Katedra germanistiky
Tajovského 40
974 01  Banská Bystrica
Slowakei

IČO 17 310 628

YTI2YTgyO